Đoàn ĐBQH tỉnh lào cai giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Công ty Cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai

Chiều ngày 08/04/2022, Công ty Cổ phần Cấp nước tỉnh Lào Cai tiếp Đoàn ĐBQH tỉnh Lào Cai về việc giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021 tại Hội trường Công ty.

Về phía đoàn Đại biểu quốc hội có Đồng chí Sùng A Lềnh - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, phó trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh, Uỷ viên Uỷ ban pháp luật của Quốc hội khoá XV, làm trưởng đoàn chủ trì cuộc giám sát; đồng chí Nguyễn Thị Lan Anh - ĐBQH, Trưởng khoa Nông Lâm Xây Dựng - Trường cao đẳng Lào Cai, Uỷ viên Uỷ ban khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc Hội; Tham dự đoàn giám sát còn có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Ban pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư; lãnh đạo Sở Tài chính, lãnh đạo HĐND tỉnh Lào Cai.

Đón tiếp Đoàn có đồng chí Phạm Hồng Quảng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty; đồng chí Nguyễn Quốc Huy - Phó Bí thư Đảng uỷ, Tổng giám đốc Công ty; các phó Tổng giám đốc cùng trưởng các phòng chuyên môn và đại diện Giám đốc các Chi nhánh Cấp nước trực thuộc.

Đồng chí Phạm Hồng Quảng - CT. HĐQT Công ty báo cáo với đoàn giám sát: Những năm qua, Công ty CP Cấp nước tỉnh Lào Cai đã chủ động chỉ đạo thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch, phương hướng nhiệm vụ về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nâng cao ý thức pháp luật trong CB.CNV-LĐ thực hiện hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thuộc thẩm quyền quản lý (căn cứ theo Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí số 44/2013/QH13; NĐ số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/09/2014; thông tư số 188/2014/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 10/12/2014 hướng dẫn một số điều của NĐ 84 của chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí). Theo đó, chi phí tại đơn vị được kiểm soát chặt chẽ, kịp thời đảm bảo tiêu chuẩn phù hợp, hiệu quả và tiết kiệm; thực hiện các chỉ tiêu chi phí hoạt động sản xuất, kinh doanh đảm bảo kinh doanh có lãi và tiết kiệm chi phí.

Đồng chí Phạm Hồng Quảng - CT.HĐQT báo cáo với đoàn giám sát

 

Trong đầu tư xây dựng, Công ty đã thực hiện nghiêm các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, quy chế đầu tư xây dựng; tăng cường các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tất cả các khâu của quá trình đầu tư để bảo đảm đầu tư tập trung, không có tình trạng đầu tư dàn trải, đảm bảo 100% các dự án đầu tư theo đúng kế hoạch đầu tư xây dựng đã được phê duyệt; áp dụng đúng định mức, đơn giá theo quy định, quản lý chặt chẽ việc lập, thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư theo đúng quy định.

Công ty đang trong giai đoạn Cổ phần hoá của nhà nước nên gặp nhiều khó khăn và thách thức. Thay mặt đoàn giám sát, đồng chí Sùng A Lềnh, phó trưởng đoàn đại biểu quốc hội cùng các thành viên trong Đoàn nhất trí cao với nội dung báo cáo đánh giá của Công ty; đồng chí ghi nhận kết quả đã làm được trong giai đoạn 2016 -2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước tỉnh Lào Cai; đơn vị đã tuyên truyền, phổ biến về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đến CB.CNV-LĐ được thực hiện thường xuyên. Đồng chí Sùng A Lềnh cũng lưu ý một số nội dung Công ty cần triển khai trong thời gian tới; đặc biệt cần xác định việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ rất quan trọng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cần có cách làm khoa học, hiệu quả, cách làm sáng tạo./.

 

VP

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG                             

 

 

 

 

 

  

   

          

Hướng dẫn Khách hàng Thanh toán Tiền nước qua App Ngân hàng BIDV
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 1,130
  • Trong tuần: 5,976
  • Tất cả: 211,594
Đăng nhập