Tỉnh uỷ tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên
Quỳnh Trang – Hữu Huỳnh   02-12-2021 17:33:00   LCĐT - Chiều 2/12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên; quán triệt, triển khai các nội dung mới của quy định, hướng dẫn về thi hành Điều lệ Đảng.

Dự và chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Dự hội nghị có các đồng chí: Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ: Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, Công an tỉnh, Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công ty TNHH Một thành viên Apatit Việt Nam; lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy.

Về phía Ban Tổ chức Trung ương, dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Vụ trưởng Vụ Địa phương I.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới điểm cầu các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ và các xã, phường, thị trấn, với trên 4.400 đại biểu tham dự.

Quang cảnh hội nghị.

 

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, XV và 30 năm tái lập tỉnh, gắn với thực hiện công cuộc đổi mới của đất nước, tỉnh Lào Cai đã đạt được nhiều thành tựu vượt bậc, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, trở thành tỉnh phát triển của khu vực Trung du, miền núi phía Bắc, trong đó có công tác xây dựng đảng.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong phát biểu tại hội nghị.

Công tác tổ chức xây dựng đảng được các cấp ủy quan tâm, có nhiều đổi mới, cách làm sáng tạo, tạo chuyển biến tích cực. Công tác tổ chức quán triệt đến các cấp ủy đảng, đảng viên về tầm quan trọng của công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên và các quy định, hướng dẫn về thi hành Điều lệ Đảng đã được các cấp ủy triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý một số vấn đề liên quan đến các nội dung và nhiệm vụ để các đại biểu nghiên cứu, thảo luận...

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: Tính đến tháng 10/2021, toàn tỉnh có 14 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy (trong đó 1 đảng bộ cơ sở được giao quyền cấp trên cơ sở); 615 chi, đảng bộ cơ sở với hơn 51.000 đảng viên, trong đó, đảng viên nữ chiếm gần 40%, đảng viên là người dân tộc thiểu số chiếm hơn 40%. Để không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, Tỉnh ủy đã ban hành nhiều chủ trương, định hướng đúng đắn, phù hợp về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên, nổi bật là 23 nghị quyết, chỉ thị, đề án, kế hoạch, văn bản trọng tâm.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Toàn Thắng trình bày báo cáo tại hội nghị.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị quyết liệt triển khai thực hiện chủ trương của Trung ương về kiện toàn, sắp xếp các loại hình tổ chức cơ sở đảng thông qua thực hiện các đề án về đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tính từ ngày 31/12/2017 đến ngày 31/12/2020, toàn tỉnh giảm 73 chi, đảng bộ cơ sở...

Bên cạnh đó, việc xây dựng, phát triển tổ chức đảng trong các doanh nghiệp tư nhân được quan tâm triển khai. Việc xây dựng chi bộ ở những nơi khó khăn như thôn, tổ dân phố chưa có chi bộ, chưa có đảng viên, ở nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào theo tôn giáo được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo quyết liệt. Công tác đánh giá xếp loại chất lượng, khen thưởng, kỷ luật tổ chức đảng được thực hiện nghiêm túc, khách quan, công tâm và chính xác…

Sau 10 năm, toàn Đảng bộ đã phát triển được 20.472 đảng viên. Trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị của đội ngũ đảng viên được nâng lên rõ rệt. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên hằng năm đi vào nền nếp. Công tác kiểm tra, giám sát đảng viên được thực hiện thường xuyên. Qua đó kịp thời biểu dương những đảng viên thực hiện tốt và giáo dục, rèn luyện, xử lý kỷ luật những đảng viên vi phạm…

Tuy nhiên, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên trên địa bàn tỉnh thời gian qua cũng còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế. Đó là việc điều chỉnh, bổ sung quy định về chức năng, nhiệm vụ của một số mô hình tổ chức cơ sở đảng còn chậm, chưa kịp thời; việc xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy, chi bộ ở một số đơn vị chưa sát. Công tác phát triển đảng viên ở một số nơi còn khó khăn. Công tác tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện, quản lý đảng viên ở một số tổ chức đảng còn hạn chế…

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Tổ chức Trung ương quán triệt, triển khai một số nội dung.

Trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TU, ngày 11/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, cấp ủy các cấp đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc. Qua đó, cấp ủy, tổ chức đảng, chi bộ và đảng viên trong Đảng bộ nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Thông qua việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ được nâng lên, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của chi bộ và toàn đảng bộ.

Thường trực Tỉnh ủy chủ trì thảo luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Tổ chức Trung ương quán triệt, triển khai các nội dung mới của Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng và Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.

Hội nghị cũng dành thời gian để các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến, đề xuất, kiến nghị để làm tốt hơn nữa công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên trong thời gian tới.

Đại biểu tham luận tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng. Củng cố, kiện toàn mô hình tổ chức đảng gắn với việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy; phát triển đảng viên theo hướng tăng cả về số lượng và chất lượng. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, các cấp, cơ quan, ban, ngành và các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy chuẩn bị, phối hợp triển khai thực hiện tốt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra, đặc biệt là các văn bản chỉ đạo của cấp ủy các cấp về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, để thực hiện hiệu quả công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự năng động, nhiệt huyết của từng cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cấp, các ngành. Do đó, các đại biểu dự hội nghị cần phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của cá nhân, cùng cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên.

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG                             

 

 

 

 

 

  

   

          

Hướng dẫn Khách hàng Thanh toán Tiền nước qua App Ngân hàng BIDV
Thống kê truy cập
  • Đang online: 58
  • Hôm nay: 134
  • Trong tuần: 1,890
  • Tất cả: 263,283
Đăng nhập