Sat,19-09-2020
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Thời tiết
Thống kê truy cập
Số lượng truy cập : 174383
Số mục tin tức : 7
Tổng số bài viết : 17
Liên kết
Gía nước - Định mức

GIÁ BÁN NƯỚC SẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TỈNH LÀO CAI

(Quyết định số: 2770/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2015  và Quyết định số: 262/QĐ-KDNS ngày 28 tháng 8 năm 2015; Quyết định số: 263/QĐ-KDNS ngày 28 tháng 8 năm 2015)

 

1. Giá tiêu thụ nước sạch bình quân đã có thuế giá trị ga tăng (VAT): 7.750 đồng/m3

2. Giá tiêu thụ và cơ cấu sử dụng nước sạch sinh hoạt dân cư đã có thuế VAT:

Từ 2,5 m3 /người/ tháng trở xuống:                  6.200 đồng/ m3;

Từ 2,5 m3 đến 5m3/ người / tháng:                   7800 đồng/ m3;

Từ 5m3 đến 7,5m3/ nguười/ tháng:                   9.300 đồng/ m3;

Trên 7,5m3/ người/tháng:                                 11.700 đồng/ m3

3. Nước phục vụ công cộng:                                               7.800 đồng/m3;

4. Nước dùng cho cơ quan hành chính:                               9.300 đồng/m3;

5. Nước dùng cho đơn vị sự nghiệp:                                   9.300 đồng/m3;

6. Nước dùng cho hoạt động SX và kinh doanh vật chất:   11.700 đồng/m3;

       (Không phân biệt đối tượng sử dụng là cá nhân hay tổ chức)

7. Nước dùng cho kinh doanh-dịch vụ:                               13.200 đồng/m3;

        (Không phân biệt đối tượng sử dụng là cá nhân hay tổ chức)

8. Đối với các khách hàng sử dụng nước Công nghiệp ≤ 1.000m3 bình quân/ ngày đêm (tính theo tháng)                                                                           8.600đồng/m3

9. Đối với các khách hàng sử dụng nước Công nghiệp >1.000m3 ≤ 2.000 m3 bình quân/ngày đêm (tính theo tháng)                                                           8.300 đồng/m3

10. Đối với các khách hàng sử dụng nước Công nghiệp >2.000m3 bình quân/ngày đêm (tính theo tháng)                                                                            7.900 đồng/m3

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TỈNH LÀO CAI

LAO CAI WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: 037 Nguyễn Huệ - phường Lào Cai - TP Lào Cai - tỉnh Lào Cai

Telex: (0214) 3830224           Fax: (0214) 3830224

E-Mail: lawasucolaocai@gmail.com