Thu,24-09-2020
Lawasuco - Vì cuộc sống chất lượng hơn !
Thời tiết
Thống kê truy cập
Số lượng truy cập : 175955
Số mục tin tức : 7
Tổng số bài viết : 17
Liên kết
Khách hàng cần biết

Cách kiểm tra hệ thống nước khi khối lượng nước sử dụng trong tháng bất thường

Trường hợp phát hiện khối lượng nước sử dụng trong tháng tăng đột biến, khách hàng có thể kiểm tra hệ thống nước theo trình tự sau :

1.Tắt tất cả các thiết bị dùng nước, bao gồm cả nước lên bể chứa.

2. Xem chỉ số đồng hồ.

3. Chờ 5 phút, nếu thấy đồng hồ vẫn quay tức đã có sự rò rỉ nước trong nhà.

4. Khóa van sau đồng hồ để khống chế nước.

5. Nhanh chóng gọi thợ sửa ống nước đến sửa chữa.

Sau khi thực hiện các bước trên nếu vẫn không tìm được nguyên nhân có thể yêu cầu nhân viên  Công ty cấp nước đến kiểm tra giúp.

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TỈNH LÀO CAI

LAO CAI WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: 037 Nguyễn Huệ - phường Lào Cai - TP Lào Cai - tỉnh Lào Cai

Telex: (0214) 3830224           Fax: (0214) 3830224

E-Mail: lawasucolaocai@gmail.com