Thu,24-09-2020
Lawasuco - Vì cuộc sống chất lượng hơn !
Thời tiết
Thống kê truy cập
Số lượng truy cập : 175925
Số mục tin tức : 7
Tổng số bài viết : 17
Liên kết
CN cấp nước số 1 TPLC

Địa chỉ: Số nhà 037, đường Nguyễn Huệ, Phường Lào Cai, Thành phố Lào Cai, Lào Cai

* Tên giao dịch: CHI NHÁNH CẤP NƯỚC 1 THÀNH PHỐ LÀO CAI

* Điện thoại: (0214) 3830203 - Fax: (0214) 3830931   Di động: 0912 185 889

* Giám đốc: ĐẶNG VĂN THÁM / ĐẶNG VĂN THÁM

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TỈNH LÀO CAI

LAO CAI WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: 037 Nguyễn Huệ - phường Lào Cai - TP Lào Cai - tỉnh Lào Cai

Telex: (0214) 3830224           Fax: (0214) 3830224

E-Mail: lawasucolaocai@gmail.com