Tue,07-04-2020
Địa chỉ: 037 Đường Nguyễn Huệ - phường Lào Cai - thành phố Lào Cai - tỉnh Lào Cai * Điện thoại: (0214) 3830 224 * Fax: (0214) 3830 224
Thời tiết
Thống kê truy cập
Số lượng truy cập : 125496
Số mục tin tức : 7
Tổng số bài viết : 14
Liên kết
Trung tâm đồng hồ nước

Giám đốc Chi nhánh: NGUYỄN XUÂN HƯỜNG 

Điện thoại: (0214) 3686113         Di động: 090 4377 666

Địa chỉ: Đồi Nhạc Sơn, Phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, Lào Cai

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TỈNH LÀO CAI

LAO CAI WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: 037 Nguyễn Huệ - phường Lào Cai - TP Lào Cai - tỉnh Lào Cai

Telex: (0214) 3830224           Fax: (0214) 3830224

E-Mail: lawasucolaocai@gmail.com