Thu,24-09-2020
Lawasuco - Vì cuộc sống chất lượng hơn !
Thời tiết
Thống kê truy cập
Số lượng truy cập : 175997
Số mục tin tức : 7
Tổng số bài viết : 17
Liên kết
CN cấp nước huyện Bát Xát

 Địa chỉ: Số nhà 056, đường Hùng Vương, Thị trấn Bát Xát, Huyện Bát Xát, Lào Cai

* Tên giao dịch: CHI NHÁNH CẤP NƯỚC HUYỆN BÁT XÁT

* Điện thoại: (0214) 3783763      Di động: 0914 618 109

* Giám đốc: TRẦN ĐÌNH DƯỠNG / TRẦN ĐÌNH DƯỠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TỈNH LÀO CAI

LAO CAI WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: 037 Nguyễn Huệ - phường Lào Cai - TP Lào Cai - tỉnh Lào Cai

Telex: (0214) 3830224           Fax: (0214) 3830224

E-Mail: lawasucolaocai@gmail.com