Tue,07-04-2020
Địa chỉ: 037 Đường Nguyễn Huệ - phường Lào Cai - thành phố Lào Cai - tỉnh Lào Cai * Điện thoại: (0214) 3830 224 * Fax: (0214) 3830 224
Thời tiết
Thống kê truy cập
Số lượng truy cập : 125490
Số mục tin tức : 7
Tổng số bài viết : 14
Liên kết
CN cấp nước huyện Văn Bàn

 Địa chỉ: Tổ dân phố số 6, đường Điện Biên, Thị trấn Khánh Yên, Huyện Văn Bàn, Lào Cai

* Tên giao dịch: CHI NHÁNH CẤP NƯỚC HUYỆN VĂN BÀN

* Điện thoại: (0214) 3882561      Di động: 0988 869 848

* Giám đốc: HOÀNG QUỐC CHÍNH / HOÀNG QUỐC CHÍNH

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TỈNH LÀO CAI

LAO CAI WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: 037 Nguyễn Huệ - phường Lào Cai - TP Lào Cai - tỉnh Lào Cai

Telex: (0214) 3830224           Fax: (0214) 3830224

E-Mail: lawasucolaocai@gmail.com