Tue,07-04-2020
Địa chỉ: 037 Đường Nguyễn Huệ - phường Lào Cai - thành phố Lào Cai - tỉnh Lào Cai * Điện thoại: (0214) 3830 224 * Fax: (0214) 3830 224
Thời tiết
Thống kê truy cập
Số lượng truy cập : 125485
Số mục tin tức : 7
Tổng số bài viết : 14
Liên kết
CN cấp nước huyện Bảo Yên

Địa chỉ: Số nhà 75, đường Ngô Quyền, Thị trấn Phố Ràng, Huyện Bảo Yên, Lào Cai

* Tên giao dịch: CHI NHÁNH CẤP NƯỚC HUYỆN BẢO YÊN

* Điện thoại: (0214) 3876193 - Fax: (0214) 3876193   Di động: 0915 352 444

* Giám đốc: PHẠM VĂN TRUNG / PHẠM VĂN TRUNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TỈNH LÀO CAI

LAO CAI WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: 037 Nguyễn Huệ - phường Lào Cai - TP Lào Cai - tỉnh Lào Cai

Telex: (0214) 3830224           Fax: (0214) 3830224

E-Mail: lawasucolaocai@gmail.com