Thu,24-09-2020
Lawasuco - Vì cuộc sống chất lượng hơn !
Thời tiết
Thống kê truy cập
Số lượng truy cập : 175942
Số mục tin tức : 7
Tổng số bài viết : 17
Liên kết
CN cấp nước huyện Si Ma Cai

 Địa chỉ: Thôn Phố Cũ, Xã Si Ma Cai, Huyện Si Ma Cai, Lào Cai

* Tên giao dịch: CHI NHÁNH CẤP NƯỚC HUYỆN SI MA CAI

* Điện thoại: (0214) 3796179     Di động: 0122 338 7199

* Giám đốc: ĐỖ VIẾT THIỆU / ĐỖ VIẾT THIỆU

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TỈNH LÀO CAI

LAO CAI WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: 037 Nguyễn Huệ - phường Lào Cai - TP Lào Cai - tỉnh Lào Cai

Telex: (0214) 3830224           Fax: (0214) 3830224

E-Mail: lawasucolaocai@gmail.com