Wed,22-01-2020
Địa chỉ: 037 Đường Nguyễn Huệ - phường Lào Cai - thành phố Lào Cai - tỉnh Lào Cai * Điện thoại: (0214) 3830 224 * Fax: (0214) 3830 224
Thời tiết
Thống kê truy cập
Số lượng truy cập : 106407
Số mục tin tức : 7
Tổng số bài viết : 12
Liên kết
Hoạt động >> Nội bộ

TB số 160/TB-CNLC ngày 10/4/2017
Theo yêu cầu của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai phát hành TB số 160/TB-CNLC ngày 10/4/2017 thay thế TB số 152/TB-CNLC ngày 5/4/2017 về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cổ đông hiện hữu tham dự DHĐCĐ thường niên năm 2017

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
Căn cứ Khoản 4 Điều 9 Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015. Kính gửi các cổ đông nội dung liên quan đến ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017,quý cổ đông có thể tải tài liệu tại đây

Trang 1/1 1

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TỈNH LÀO CAI

LAO CAI WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: 037 Nguyễn Huệ - phường Lào Cai - TP Lào Cai - tỉnh Lào Cai

Telex: (0214) 3830224           Fax: (0214) 3830224

E-Mail: lawasucolaocai@gmail.com