Thu,24-09-2020
Lawasuco - Vì cuộc sống chất lượng hơn !
Thời tiết
Thống kê truy cập
Số lượng truy cập : 175947
Số mục tin tức : 7
Tổng số bài viết : 17
Liên kết
Hoạt động >> Nội bộ

THÔNG BÁO
Chất lượng nguồn nước mặt suối Ngòi Đum phục vụ sản xuất nước sạch sinh hoạt của Nhà máy nước Cốc San

Trang 1/1 1

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TỈNH LÀO CAI

LAO CAI WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: 037 Nguyễn Huệ - phường Lào Cai - TP Lào Cai - tỉnh Lào Cai

Telex: (0214) 3830224           Fax: (0214) 3830224

E-Mail: lawasucolaocai@gmail.com