Tue,19-03-2019
Địa chỉ: 037 Đường Nguyễn Huệ - phường Lào Cai - thành phố Lào Cai - tỉnh Lào Cai * Điện thoại: (0214) 3830 224 * Fax: (0214) 3830 224
Thời tiết
Thống kê truy cập
Số lượng truy cập : 53280
Số mục tin tức : 7
Tổng số bài viết : 12
Liên kết
Đại hội đồng cổ đông

I. Năm 2017

1. Thông báo số 04/CV-ĐKKD ngày 11/4/2017 của Phòng ĐKKD - Sở KH&ĐT tỉnh Lào Cai về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai Tải về

2. Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017  Tải về

3. Danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt ngày 27/4/2017 Tải về

4. Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (cập nhật ngày 13/5/2017)   Tải về

5. BB + Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017    Tải về

II. Năm 2018

1. Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Tải về

2. Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Tải về

3. Văn bản chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 của Sở KH&ĐT tỉnh Lào Cai Tải về

4. Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 cập nhật Tải về

5. BB + Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Tải về

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TỈNH LÀO CAI

LAO CAI WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: 037 Nguyễn Huệ - phường Lào Cai - TP Lào Cai - tỉnh Lào Cai

Telex: (0214) 3830224           Fax: (0214) 3830224

E-Mail: lawasucolaocai@gmail.com