Mon,21-01-2019
Địa chỉ: 037 Đường Nguyễn Huệ - phường Lào Cai - thành phố Lào Cai - tỉnh Lào Cai * Điện thoại: (0214) 3830 224 * Fax: (0214) 3830 224
Thời tiết
Thống kê truy cập
Số lượng truy cập : 45742
Số mục tin tức : 7
Tổng số bài viết : 12
Liên kết
Kết quả kiểm tra chất lượng nước
Số văn bản
Nội dung
Cấp ban hành
Ngày ban hành
Tải về
Số 2924/XN-SKNN&MT
Phiếu kết quả thử nghiệm Test Report, Chi nhánh cấp nước huyện Bảo Yên
Viện sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường
18/10/2017
Tải về
Số 2925/XN-SKNN&MT
Phiếu kết quả thử nghiệm Test Report, Chi nhánh cấp nước huyện Bảo Thắng
Viện sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường
18/10/2017
Tải về
Số 2923/XN-SKNN&MT
Phiếu kết quả thử nghiệm Test Report, Chi nhánh cấp nước huyện Bắc Hà
Viện sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường
18/10/2017
Tải về
Số 251/SNMN-XN-KSBT
Phiếu kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước số 2 TP Lào Cai,tháng 8/2017
Sở y tế tỉnh Lào Cai - Trung tâm kiểm soát bệnh tật
5/9/2017
Tải về
Số 248/SNMN-XN-KSBT
Phiếu kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước số 1 TP Lào Cai tháng 8/2017
Sở y tế tỉnh Lào Cai - Trung tâm kiểm soát bệnh tật
5/9/2017
Tải về
Số 257/SNMN-XN-KSBT
Phiếu kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước huyện Văn Bàn tháng 8/2017
Sở y tế tỉnh Lào Cai - Trung tâm kiểm soát bệnh tật
5/9/2017
Tải về
Số 254/SNMN-XN-KSBT
Phiếu kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước KCN Tằng Loỏng tháng 8/2017
Sở y tế tỉnh Lào Cai - Trung tâm kiểm soát bệnh tật
5/9/2017
Tải về
Số 260/SNMN-XN-KSBT
Phiếu kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước huyện SimaCai tháng 8/2017
Sở y tế tỉnh Lào Cai - Trung tâm kiểm soát bệnh tật
5/9/2017
Tải về
Số 234/SNMN-XN-KSBT
Phiếu kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước huyện Sa Pa tháng 8/2017
Sở y tế tỉnh Lào Cai - Trung tâm kiểm soát bệnh tật
5/9/2017
Tải về
Số 237/SNMN-XN-KSBT
Phiếu kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước huyện Mường Khương tháng 8/2017
Sở y tế tỉnh Lào Cai - Trung tâm kiểm soát bệnh tật
5/9/2017
Tải về
Số 263/SNMN-XN-KSBT
Phiếu kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước huyện Bắc Hà tháng 8/2017
Sở y tế tỉnh Lào Cai - Trung tâm kiểm soát bệnh tật
5/9/2017
Tải về
Số 231/SNMN-XN-KSBT
Phiếu kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước huyện Bát Xát tháng 8/2017
Sở y tế tỉnh Lào Cai - Trung tâm kiểm soát bệnh tật
5/9/2017
Tải về
Số 243/SNMN-XN-KSBT
Phiếu kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước huyện Bảo Yên tháng 8/2017
Sở y tế tỉnh Lào Cai - Trung tâm kiểm soát bệnh tật
5/9/2017
Tải về
Số 240/SNMN-XN-KSBT
Phiếu kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước huyện Bảo Thắng tháng 8/2017
Sở y tế tỉnh Lào Cai - Trung tâm kiểm soát bệnh tật
5/9/2017
Tải về
Số 472/BC-TNCLN
Báo cáo chất lượng nước sạch tháng 8/2017
Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai
11/9/2017
Tải về
Số 471/CPCN-TNCLN
Bảng công bố thông tin nội kiểm chất lượng nước thành phẩm tháng 8/2017
Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai
11/9/2017
Tải về
Số 403/BC-TNCLN
Báo cáo chất lượng nước sạch tháng 7/2017
Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai
4/8/2017
Tải về
Số 402/CPCN-TNCLN
Bảng công bố thông tin nội kiểm chất lượng nước thành phẩm tháng 7/2017
Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai
4/8/2017
Tải về
Số 211/SNMN-XN-KSBT
Phiếu kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước huyện Văn Bàn tháng 7/2017
Sở y tế tỉnh Lào Cai - Trung tâm kiểm soát bệnh tật
28/7/2017
Tải về
Số 208/SNMN-XN-KSBT
Phiếu kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước KCN Tằng Loỏng tháng 7/2017
Sở y tế tỉnh Lào Cai - Trung tâm kiểm soát bệnh tật
28/7/2017
Tải về

Trang 12/16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TỈNH LÀO CAI

LAO CAI WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: 037 Nguyễn Huệ - phường Lào Cai - TP Lào Cai - tỉnh Lào Cai

Telex: (0214) 3830224           Fax: (0214) 3830224

E-Mail: lawasucolaocai@gmail.com