Wed,16-10-2019
Địa chỉ: 037 Đường Nguyễn Huệ - phường Lào Cai - thành phố Lào Cai - tỉnh Lào Cai * Điện thoại: (0214) 3830 224 * Fax: (0214) 3830 224
Thời tiết
Thống kê truy cập
Số lượng truy cập : 85176
Số mục tin tức : 7
Tổng số bài viết : 12
Liên kết
Kết quả kiểm tra chất lượng nước
Số văn bản
Nội dung
Cấp ban hành
Ngày ban hành
Tải về
Số 24/XNMN-TNCLN-CNLC
phiếu kết quả kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước số 2 đợt 1 tháng 1/2019
Công ty CP cấp nước tỉnh LC - Phòng TNCLN
25/1/2019
Tải về
Số 13/XNMN-TNCLN-CNLC
Phiếu kết quả kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước KCN Tằng Lỏong đợt 1 tháng 1/2019
Công ty CP cấp nước tỉnh LC - Phòng TNCLN
25/1/2019
Tải về
Số 29/XNMN-TNCLN-CNLC
Phiếu kết quả kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước huyện Bắc Hà đợt 1 tháng 01/2019
Công ty CP cấp nước tỉnh LC - Phòng TNCLN
25/1/2019
Tải về
Số 16/XNMN-TNCLN-CNLC
Phiếu kết quả kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước huyện Văn Bàn đợt 1 tháng 1/2019
Công ty CP cấp nước tỉnh LC - Phòng TNCLN
25/1/2019
Tải về
Số 34/XNMN-TNCLN-CNLC
Phiếu Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước huyện Simacai đợt 1 tháng 1/2019
Công ty CP cấp nước tỉnh LC - Phòng TNCLN
25/1/2019
Tải về
Số 19/XNMN-TNCLN-CNLC
Phiếu kết quả kiểm nghiệm mẫu nước CN số 1 đợt 1 tháng 1/2019
Công ty CP cấp nước tỉnh LC - Phòng TNCLN
25/1/2019
Tải về
Số 10/XNMN-TNCLN-CNLC
Phiếu kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước huyện Sa Pa đợt 1 tháng 01/2019
Công ty CP cấp nước tỉnh LC - Phòng TNCLN
25/1/2019
Tải về
Số: AOSC-1.085.1
Chứng chỉ công nhận Năng lực đánh giá sự phù hợp về tiêu chuẩn chất lượng ( ISO/IEC 17025:2005 )
Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam - Văn Phòng công nhận Năng lự
28/02/2019
Tải về
Số 969/SNMN-XN-KSBT
Phiếu kiểm nghiệm mẫu nước CN số 1 đợt 2 tháng 12/2018
Sở y tế tỉnh Lào Cai - Trung tâm kiểm soát bệnh tật
16/1/2019
Tải về
Số 975/SNMN-XN-KSBT
phiếu kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước số 2 đợt 2 tháng 12/2018
Sở y tế tỉnh Lào Cai - Trung tâm kiểm soát bệnh tật
16/1/2019
Tải về
Số 981/SNMN-XN-KSBT
Phiếu kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước huyện Bắc Hà đợt 2 tháng 12/2018
Sở y tế tỉnh Lào Cai - Trung tâm kiểm soát bệnh tật
16/1/2019
Tải về
Số 964/SNMN-XN-KSBT
Phiếu kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước huyện Bảo Thắng đợt 2 tháng 12/2018
Sở y tế tỉnh Lào Cai - Trung tâm kiểm soát bệnh tật
16/1/2019
Tải về
Số 961/SNMN-XN-KSBT
Phiếu kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước huyện Bảo Yên đợt 2 tháng 12/2018
Sở y tế tỉnh Lào Cai - Trung tâm kiểm soát bệnh tật
16/1/2019
Tải về
Số 949/SNMN-XN-KSBT
Phiếu kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước huyện Bát Xát đợt 2 tháng 12/2018
Sở y tế tỉnh Lào Cai - Trung tâm kiểm soát bệnh tật
16/1/2019
Tải về
Số 972/SNMN-XN-KSBT
Phiếu kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước huyện Mường Khương đợt 2 tháng 12/2018
Sở y tế tỉnh Lào Cai - Trung tâm kiểm soát bệnh tật
16/1/2019
Tải về
Số 952/SNMN-XN-KSBT
Phiếu kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước huyện Sa Pa đợt 2 tháng 12/2018
Sở y tế tỉnh Lào Cai - Trung tâm kiểm soát bệnh tật
16/1/2019
Tải về
Số 978/SNMN-XN-KSBT
Phiếu kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước huyện Simacai đợt 2 tháng 12/2018
Sở y tế tỉnh Lào Cai - Trung tâm kiểm soát bệnh tật
16/1/2019
Tải về
Số 955/SNMN-XN-KSBT
Phiếu kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước KCN Tằng Lỏong đợt 2 tháng 12/2018
Sở y tế tỉnh Lào Cai - Trung tâm kiểm soát bệnh tật
16/1/2019
Tải về
Số 958/SNMN-XN-KSBT
Phiếu kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước huyện Văn Bàn đợt 2 tháng 12/2018
Sở y tế tỉnh Lào Cai - Trung tâm kiểm soát bệnh tật
16/1/2019
Tải về
Số 855/SNMN-XN-KSBT
Phiếu kiểm nghiệm mẫu nước CN số 1 đợt 1 tháng 12/2018
Sở y tế tỉnh Lào Cai - Trung tâm kiểm soát bệnh tật
26/12/2018
Tải về

Trang 13/34 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TỈNH LÀO CAI

LAO CAI WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: 037 Nguyễn Huệ - phường Lào Cai - TP Lào Cai - tỉnh Lào Cai

Telex: (0214) 3830224           Fax: (0214) 3830224

E-Mail: lawasucolaocai@gmail.com