Mon,21-01-2019
Địa chỉ: 037 Đường Nguyễn Huệ - phường Lào Cai - thành phố Lào Cai - tỉnh Lào Cai * Điện thoại: (0214) 3830 224 * Fax: (0214) 3830 224
Thời tiết
Thống kê truy cập
Số lượng truy cập : 45730
Số mục tin tức : 7
Tổng số bài viết : 12
Liên kết
Kết quả kiểm tra chất lượng nước
Số văn bản
Nội dung
Cấp ban hành
Ngày ban hành
Tải về
Số 15/SNMN-XN-KSBT
Phiếu kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước huyện Bảo Thắng tháng 2/2017
Sở y tế tỉnh Lào Cai - Trung tâm kiểm soát bệnh tật
01/03/2017
Tải về
Số 67/CPCN - TNCLN
Bảng công bố thông tin nội kiểm chất lượng nước thành phẩm tháng 1/2017
Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai
10/2/2017
Tải về
Số 29/SNMN-XN-KSBT
Phiếu kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước huyện Văn Bàn tháng 1/2017
Sở y tế tỉnh Lào Cai - Trung tâm kiểm soát bệnh tật
10/2/2017
Tải về
Số 24/SNMN-XN-KSBT
Phiếu kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước KCN Tằng Loỏng tháng 1/2017
Sở y tế tỉnh Lào Cai - Trung tâm kiểm soát bệnh tật
10/2/2017
Tải về
Số 35/SNMN-XN-KSBT
Phiếu kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước huyện SimaCai tháng 1/2017
Sở y tế tỉnh Lào Cai - Trung tâm kiểm soát bệnh tật
10/2/2017
Tải về
Số 20/SNMN-XN-KSBT
Phiếu kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước huyện Sa Pa tháng 1/2017
Sở y tế tỉnh Lào Cai - Trung tâm kiểm soát bệnh tật
10/2/2017
Tải về
Số 09/SNMN-XN-KSBT
Phiếu kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước huyện Mường Khương tháng 1/2017
Sở y tế tỉnh Lào Cai - Trung tâm kiểm soát bệnh tật
10/2/2017
Tải về
Số 06/SNMN-XN-KSBT
Phiếu kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước số 2 thành phố Lào Cai tháng 1/2017
Sở y tế tỉnh Lào Cai - Trung tâm kiểm soát bệnh tật
10/2/2017
Tải về
Số 03/SNMN-XN-KSBT
Phiếu kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước số 1 thành phố Lào Cai tháng 1/2017
Sở y tế tỉnh Lào Cai - Trung tâm kiểm soát bệnh tật
10/2/2017
Tải về
Số 32/SNMN-XN-KSBT
Phiếu kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước huyện Bảo Yên tháng 1/2017
Sở y tế tỉnh Lào Cai - Trung tâm kiểm soát bệnh tật
10/2/2017
Tải về
Số 23/SNMN-XN-KSBT
Phiếu kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước huyện Bát Xát tháng 1/2017
Sở y tế tỉnh Lào Cai - Trung tâm kiểm soát bệnh tật
10/2/2017
Tải về
Số 14/SNMN-XN-KSBT
Phiếu kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước huyện Bảo Yên tháng 1/2017
Sở y tế tỉnh Lào Cai - Trung tâm kiểm soát bệnh tật
10/2/2017
Tải về
Số 17/SNMN-XN-KSBT
Phiếu kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước huyện Bảo Thắng tháng 1/2017
Sở y tế tỉnh Lào Cai - Trung tâm kiểm soát bệnh tật
10/2/2017
Tải về
Số 337/CPCN - TNCLN
Bảng công bố thông tin nội kiểm chất lượng nước thành phầm tháng 06/2017
Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai
28/6/2017
Tải về
Số 159/SNMN-XN-KSBT
Phiếu kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước huyện Văn Bàn tháng 6/2017
Sở y tế tỉnh Lào Cai - Trung tâm kiểm soát bệnh tật
19/6/2017
Tải về
Số 156/SNMN-XN-KSBT
Phiếu kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước KCN Tằng Loỏng tháng 6/2017
Sở y tế tỉnh Lào Cai - Trung tâm kiểm soát bệnh tật
19/6/2017
Tải về
Số 165/SNMN-XN-KSBT
Phiếu kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước huyện Si ma Cai tháng 6/2017
Sở y tế tỉnh Lào Cai - Trung tâm kiểm soát bệnh tật
19/6/2017
Tải về
Số 153/SNMN-XN-KSBT
Phiếu kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước huyện Sa Pa tháng 6/2017
Sở y tế tỉnh Lào Cai - Trung tâm kiểm soát bệnh tật
19/6/2017
Tải về
Số 141/SNMN-XN-KSBT
Phiếu kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước huyện Mường Khương tháng 6/2017
Sở y tế tỉnh Lào Cai - Trung tâm kiểm soát bệnh tật
19/6/2017
Tải về
Số 138/SNMN-XN-KSBT
Phiếu kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước số 2 thành phố Lào Cai tháng 6/2017
Sở y tế tỉnh Lào Cai - Trung tâm kiểm soát bệnh tật
19/6/2017
Tải về

Trang 14/16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TỈNH LÀO CAI

LAO CAI WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: 037 Nguyễn Huệ - phường Lào Cai - TP Lào Cai - tỉnh Lào Cai

Telex: (0214) 3830224           Fax: (0214) 3830224

E-Mail: lawasucolaocai@gmail.com