Mon,21-01-2019
Địa chỉ: 037 Đường Nguyễn Huệ - phường Lào Cai - thành phố Lào Cai - tỉnh Lào Cai * Điện thoại: (0214) 3830 224 * Fax: (0214) 3830 224
Thời tiết
Thống kê truy cập
Số lượng truy cập : 45780
Số mục tin tức : 7
Tổng số bài viết : 12
Liên kết
Kết quả kiểm tra chất lượng nước
Số văn bản
Nội dung
Cấp ban hành
Ngày ban hành
Tải về
Số 133/SNMN-XN-KSBT
Phiếu kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước số 1 thành phố Lào Cai tháng 6/2017
Sở y tế tỉnh Lào Cai - Trung tâm kiểm soát bệnh tật
19/6/2017
Tải về
Số 162/SNMN-XN-KSBT
Phiếu kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước huyện Bắc Hà tháng 6/2017
Sở y tế tỉnh Lào Cai - Trung tâm kiểm soát bệnh tật
19/6/2017
Tải về
Số 150/SNMN-XN-KSBT
Phiếu kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước huyện Bát Xát tháng 6/2017
Sở y tế tỉnh Lào Cai - Trung tâm kiểm soát bệnh tật
19/6/2017
Tải về
Số 147/SNMN-XN-KSBT
Phiếu kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước huyện Bảo Yên tháng 6/2017
Sở y tế tỉnh Lào Cai - Trung tâm kiểm soát bệnh tật
19/6/2017
Tải về
Số 144/SNMN-XN-KSBT
Phiếu kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước huyện Bảo Thắng tháng 6/2017
Sở y tế tỉnh Lào Cai - Trung tâm kiểm soát bệnh tật
19/6/2017
Tải về
Số 277/CPCN - TNCLN
Bảng công bố thông tin nội kiểm chất lượng nước thành phầm tháng 05/2017
Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai
07/6/2017
Tải về
Số 120/SNMN-XN-KSBT
Phiếu kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước KCN Tằng Loỏng tháng 5/2017
Sở y tế tỉnh Lào Cai - Trung tâm kiểm soát bệnh tật
26/5/2017
Tải về
Số 123/SNMN-XN-KSBT
Phiếu kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước huyện Văn Bàn tháng 5/2017
Sở y tế tỉnh Lào Cai - Trung tâm kiểm soát bệnh tật
26/5/2017
Tải về
Số 129/SNMN-XN-KSBT
Phiếu kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước huyện Si ma Cai tháng 5/2017
Sở y tế tỉnh Lào Cai - Trung tâm kiểm soát bệnh tật
26/5/2017
Tải về
Số 117/SNMN-XN-KSBT
Phiếu kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước huyện Sa Pa tháng 5/2017
Sở y tế tỉnh Lào Cai - Trung tâm kiểm soát bệnh tật
26/5/2017
Tải về
Số 105/SNMN-XN-KSBT
Phiếu kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước huyện Mường Khương tháng 5/2017
Sở y tế tỉnh Lào Cai - Trung tâm kiểm soát bệnh tật
26/5/2017
Tải về
Số 114/SNMN-XN-KSBT
Phiếu kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước huyện Bát Xát tháng 5/2017
Sở y tế tỉnh Lào Cai - Trung tâm kiểm soát bệnh tật
26/5/2017
Tải về
Số 111/SNMN-XN-KSBT
Phiếu kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước huyện Bảo Yên tháng 5/2017
Sở y tế tỉnh Lào Cai - Trung tâm kiểm soát bệnh tật
26/5/2017
Tải về
Số 108/SNMN-XN-KSBT
Phiếu kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước huyện Bảo Thắng tháng 5/2017
Sở y tế tỉnh Lào Cai - Trung tâm kiểm soát bệnh tật
26/5/2017
Tải về
Số 126/SNMN-XN-KSBT
Phiếu kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước huyện Bắc Hà tháng 5/2017
Sở y tế tỉnh Lào Cai - Trung tâm kiểm soát bệnh tật
26/5/2017
Tải về
Số 102/SNMN-XN-KSBT
Phiếu kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước số 2 thành phố Lào Cai tháng 5/2017
Sở y tế tỉnh Lào Cai - Trung tâm kiểm soát bệnh tật
26/5/2017
Tải về
Số 240/CPCN - TNCLN
Bảng công bố thông tin nội kiểm chất lượng nước thành phầm tháng 04/2017
Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai
19/5/2017
Tải về
Số 57/SNMN-XN-KSBT
Phiếu kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước huyện Mường Khương tháng 4 năm 2017
Sở y tế tỉnh Lào Cai - Trung tâm kiểm soát bệnh tật
05/5/2017
Tải về
Số 85/SNMN-XN-KSBT
Phiếu kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước huyện Si ma Cai tháng 4/2017
Sở y tế tỉnh Lào Cai - Trung tâm kiểm soát bệnh tật
05/5/2017
Tải về
Số 82/SNMN-XN-KSBT
Phiếu kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước huyện Bắc Hà tháng 4/2017
Sở y tế tỉnh Lào Cai - Trung tâm kiểm soát bệnh tật
05/5/2017
Tải về

Trang 15/16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TỈNH LÀO CAI

LAO CAI WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: 037 Nguyễn Huệ - phường Lào Cai - TP Lào Cai - tỉnh Lào Cai

Telex: (0214) 3830224           Fax: (0214) 3830224

E-Mail: lawasucolaocai@gmail.com