Mon,21-01-2019
Địa chỉ: 037 Đường Nguyễn Huệ - phường Lào Cai - thành phố Lào Cai - tỉnh Lào Cai * Điện thoại: (0214) 3830 224 * Fax: (0214) 3830 224
Thời tiết
Thống kê truy cập
Số lượng truy cập : 45718
Số mục tin tức : 7
Tổng số bài viết : 12
Liên kết
Kết quả kiểm tra chất lượng nước
Số văn bản
Nội dung
Cấp ban hành
Ngày ban hành
Tải về
Số 79/SNMN-XN-KSBT
Phiếu kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước huyện Văn Bàn tháng 4/2017
Sở y tế tỉnh Lào Cai - Trung tâm kiểm soát bệnh tật
05/5/2017
Tải về
Số 76/SNMN-XN-KSBT
Phiếu kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước KCN Tằng Loỏng tháng 4/2017
Sở y tế tỉnh Lào Cai - Trung tâm kiểm soát bệnh tật
05/5/2017
Tải về
Số 72/SNMN-XN-KSBT
Phiếu kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước huyện Sa Pa tháng 4/2017
Sở y tế tỉnh Lào Cai - Trung tâm kiểm soát bệnh tật
05/5/2017
Tải về
Số 69/SNMN-XN-KSBT
Phiếu kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước huyện Bát Xát tháng 4/2017
Sở y tế tỉnh Lào Cai - Trung tâm kiểm soát bệnh tật
05/5/2017
Tải về
Số 66/SNMN-XN-KSBT
Phiếu kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước huyện Bảo Yên tháng 4/2017
Sở y tế tỉnh Lào Cai - Trung tâm kiểm soát bệnh tật
05/5/2017
Tải về
Số 63/SNMN-XN-KSBT
Phiếu kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước huyện Bảo Thắng tháng 4/2017
Sở y tế tỉnh Lào Cai - Trung tâm kiểm soát bệnh tật
05/5/2017
Tải về
Số 60/SNMN-XN-KSBT
Phiếu kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước số 2 thành phố Lào Cai tháng 4/2017
Sở y tế tỉnh Lào Cai - Trung tâm kiểm soát bệnh tật
05/ 5/ 2017
Tải về
Số 52/SNMN-XN-KSBT
Phiếu kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước số 1 thành phố Lào Cai tháng 4/2017
Sở y tế tỉnh Lào Cai - Trung tâm kiểm soát bệnh tật
05/ 5/ 2017
Tải về
Số 148/CPCN - TNCLN
Bảng công bố thông tin nội kiểm chất lượng nước thành phẩm tháng 3/2017
Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai
04/4/2017
Tải về
Số 28/SNMN-XN-KSBT
Phiếu kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước huyện Văn Bàn tháng 3/2017
Sở y tế tỉnh Lào Cai - Trung tâm kiểm soát bệnh tật
04/4/2017
Tải về
Số 25/SNMN-XN-KSBT
Phiếu kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước KCN Tằng Loỏng tháng 3/2017
Sở y tế tỉnh Lào Cai - Trung tâm kiểm soát bệnh tật
04/4/2017
Tải về
Số 34/SNMN-XN-KSBT
Phiếu kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước huyện Si ma Cai tháng 3/2017
Sở y tế tỉnh Lào Cai - Trung tâm kiểm soát bệnh tật
04/4/2017
Tải về
Số 24/SNMN-XN-KSBT
Phiếu kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước huyện Sa Pa tháng 3/2017
Sở y tế tỉnh Lào Cai - Trung tâm kiểm soát bệnh tật
04/4/2017
Tải về
Số 12/SNMN-XN-KSBT
Phiếu kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước huyện Mường Khương tháng 3/2017
Sở y tế tỉnh Lào Cai - Trung tâm kiểm soát bệnh tật
04/4/2017
Tải về
Số 09/SNMN-XN-KSBT
Phiếu kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước số 2 thành phố Lào Cai tháng 3/2017
Sở y tế tỉnh Lào Cai - Trung tâm kiểm soát bệnh tật
04/4/2017
Tải về
Số 06/SNMN-XN-KSBT
Phiếu kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước số 1 thành phố Lào Cai tháng 3/2017
Sở y tế tỉnh Lào Cai - Trung tâm kiểm soát bệnh tật
04/4/2017
Tải về
Số 21/SNMN-XN-KSBT
Phiếu kiểm nghiệm mẫu nước Chỉ nhánh cấp nước huyện Bát Xát tháng 3/2017
Sở y tế tỉnh Lào Cai - Trung tâm kiểm soát bệnh tật
04/4/2017
Tải về
Số 15/SNMN-XN-KSBT
Phiếu kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước huyện Bảo Yên tháng 3/2017
Sở y tế tỉnh Lào Cai - Trung tâm kiểm soát bệnh tật
04/4/2017
Tải về
Số 18/SNMN-XN-KSBT
Phiếu kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước huyện Bảo Thắng tháng 3/2017
Sở y tế tỉnh Lào Cai - Trung tâm kiểm soát bệnh tật
04/4/2017
Tải về
Số 31/SNMN-XN-KSBT
Phiếu kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước huyện Bắc Hà tháng 3/2017
Sở y tế tỉnh Lào Cai - Trung tâm kiểm soát bệnh tật
04/4/2017
Tải về

Trang 16/16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TỈNH LÀO CAI

LAO CAI WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: 037 Nguyễn Huệ - phường Lào Cai - TP Lào Cai - tỉnh Lào Cai

Telex: (0214) 3830224           Fax: (0214) 3830224

E-Mail: lawasucolaocai@gmail.com