Sun,16-06-2019
Địa chỉ: 037 Đường Nguyễn Huệ - phường Lào Cai - thành phố Lào Cai - tỉnh Lào Cai * Điện thoại: (0214) 3830 224 * Fax: (0214) 3830 224
Thời tiết
Thống kê truy cập
Số lượng truy cập : 64952
Số mục tin tức : 7
Tổng số bài viết : 12
Liên kết
Kết quả kiểm tra chất lượng nước
Số văn bản
Nội dung
Cấp ban hành
Ngày ban hành
Tải về
Số 330/SNMN-XN-KSBT
Phiếu kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước huyện Sa Pa tháng 9/2017
Sở y tế tỉnh Lào Cai - Trung tâm kiểm soát bệnh tật
17/10/2017
Tải về
Số 307/SNMN-XN-KSBT
Phiếu kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước huyện Mường Khương tháng 9/2017
Sở y tế tỉnh Lào Cai - Trung tâm kiểm soát bệnh tật
17/10/2017
Tải về
Số 333/SNMN-XN-KSBT
Phiếu kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước huyện Bát Xát tháng 9/2017
Sở y tế tỉnh Lào Cai - Trung tâm kiểm soát bệnh tật
17/10/2017
Tải về
Số 339/SNMN-XN-KSBT
Phiếu kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước huyện Bảo Yên tháng 9/2017
Sở y tế tỉnh Lào Cai - Trung tâm kiểm soát bệnh tật
17/10/2017
Tải về
Số 336/SNMN-XN-KSBT
Phiếu kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước huyện Bảo Thắng tháng 9/2017
Sở y tế tỉnh Lào Cai - Trung tâm kiểm soát bệnh tật
17/10/2017
Tải về
Số 324/SNMN-XN-KSBT
Phiếu kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước huyện Bắc Hà tháng 9/2017
Sở y tế tỉnh Lào Cai - Trung tâm kiểm soát bệnh tật
17/10/2017
Tải về
Số 2928/XN-SKNN&MT
Phiếu kết quả thử nghiệm Test Report, Nhà máy nước đồi 117 (Chi nhánh cấp nước số 1 TP. Lào Cai)
Viện sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường
18/10/2017
Tải về
Số 2926/XN-SKNN&MT
Phiếu kết quả thử nghiệm Test Report, Nhà máy nước Cốc San (Chi nhánh cấp nước số 1 TP. Lào Cai)
Viện sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường
18/10/2017
Tải về
Số 2929/XN-SKNN&MT
Phiếu kết quả thử nghiệm Test Report, Chi nhánh cấp nước số 2 TP. Lào Cai
Viện sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường
18/10/2017
Tải về
Số 2927/XN-SKNN&MT
Phiếu kết quả thử nghiệm Test Report, Chi nhánh cấp nước huyện Văn Bàn
Viện sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường
18/10/2017
Tải về
Số 2930/XN-SKNN&MT
Phiếu kết quả thử nghiệm Test Report, Chi nhánh cấp nước KCN Tằng Loỏng
Viện sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường
18/10/2017
Tải về
Số 2921/XN-SKNN&MT
Phiếu kết quả thử nghiệm Test Report, Chi nhánh cấp nước huyện Si Ma Cai
Viện sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường
18/10/2017
Tải về
Số 2919/XN-SKNN&MT
Phiếu kết quả thử nghiệm Test Report, Chi nhánh cấp nước huyện Sa Pa
Viện sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường
18/10/2017
Tải về
Số 2920/XN-SKNN&MT
Phiếu kết quả thử nghiệm Test Report, Chi nhánh cấp nước huyện Mường Khương
Viện sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường
18/10/2017
Tải về
Số 2922/XN-SKNN&MT
Phiếu kết quả thử nghiệm Test Report, Chi nhánh cấp nước huyện Bát Xát
Viện sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường
18/10/2017
Tải về
Số 2924/XN-SKNN&MT
Phiếu kết quả thử nghiệm Test Report, Chi nhánh cấp nước huyện Bảo Yên
Viện sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường
18/10/2017
Tải về
Số 2925/XN-SKNN&MT
Phiếu kết quả thử nghiệm Test Report, Chi nhánh cấp nước huyện Bảo Thắng
Viện sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường
18/10/2017
Tải về
Số 2923/XN-SKNN&MT
Phiếu kết quả thử nghiệm Test Report, Chi nhánh cấp nước huyện Bắc Hà
Viện sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường
18/10/2017
Tải về
Số 251/SNMN-XN-KSBT
Phiếu kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước số 2 TP Lào Cai,tháng 8/2017
Sở y tế tỉnh Lào Cai - Trung tâm kiểm soát bệnh tật
5/9/2017
Tải về
Số 248/SNMN-XN-KSBT
Phiếu kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước số 1 TP Lào Cai tháng 8/2017
Sở y tế tỉnh Lào Cai - Trung tâm kiểm soát bệnh tật
5/9/2017
Tải về

Trang 16/21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TỈNH LÀO CAI

LAO CAI WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: 037 Nguyễn Huệ - phường Lào Cai - TP Lào Cai - tỉnh Lào Cai

Telex: (0214) 3830224           Fax: (0214) 3830224

E-Mail: lawasucolaocai@gmail.com