Tờ trình v/v chấp thuận để người đại diện phần vốn nhà nước biểu quyết nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 150/TTr-SKH
Ngày ban hành 09/04/2021
Ngày hiệu lực 09/04/2021
Trích yếu nội dung Tờ trình v/v chấp thuận để người đại diện phần vốn nhà nước biểu quyết nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công ty
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 3.pdf