Sat,05-12-2020
Công ty Cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai chân trọng thông báo tới Qúy khách hàng, kể từ ngày 02/11/2020 công ty tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai - Địa chỉ: tầng 1 Tòa nhà Trung tâm thông tin du lịch (giữa Khối VI và Khối VII).
Thời tiết
Thống kê truy cập
Số lượng truy cập : 208105
Số mục tin tức : 7
Tổng số bài viết : 22
Liên kết
Hoạt động
Thông báo về việc chi trả cổ tức Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai năm 2016 bằng tiền

        Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai trân trọng thông báo tới toàn thể Quý cổ đông của công ty về việc trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt như sau:
    1. Tỷ lệ cổ tức: ≈ 2,72%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 271,63 đồng)
    2. Thời gian trả cổ tức: từ ngày 03/7/2017.
    3. Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 14 tháng 6 năm 2017
    4. Hình thức chi trả cổ tức:
        - Đối với chứng khoán lưu ký: cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
        - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Phòng Tài chính - kế toán Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai và xuất trình chứng minh nhân dân.
    * Lưu ý: các cổ đông có nhu cầu nhận cổ tức thông qua hình thức chuyển khoản đề nghị cung cấp cho Phòng Tài chính kế toán - Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản (theo mẫu đính kèm thông báo). Cổ đông chịu mọi chi phí liên quan đến việc chuyển khoản đồng thời chấp nhận mọi rủi ro (nếu có) về kết quả chuyển tiền.
    Xin trân trọng thông báo./.

Nội dung chi tiết của thông báo quý cổ đông có thể tải về tại đường link: http://capnuoclaocai.vn/congbothongtin/thongbaothuchienquyencuacodong

Các tin khác
THÔNG BÁO
Bế mạc Hội thao – hội diễn Chi hội cấp nước miền Bắc
Khai mạc hội thao – hội diễn Chi hội cấp nước miền Bắc, năm 2017 (Bảng 1 tại TP Lào Cai)
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2016.
Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TỈNH LÀO CAI

LAO CAI WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: 037 Nguyễn Huệ - phường Lào Cai - TP Lào Cai - tỉnh Lào Cai

Telex: (0214) 3830224           Fax: (0214) 3830224

E-Mail: lawasucolaocai@gmail.com