Đại hội cổ đông

I. Năm 2017

1. Thông báo số 04/CV-ĐKKD ngày 11/4/2017 của Phòng ĐKKD - Sở KH&ĐT tỉnh Lào Cai về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai Tải về

2. Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017  Tải về

3. Danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt ngày 27/4/2017 Tải về

4. Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (cập nhật ngày 13/5/2017)   Tải về

5. BB + Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017    Tải về

II. Năm 2018

1. Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Tải về

2. Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Tải về

3. Văn bản chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 của Sở KH&ĐT tỉnh Lào Cai Tải về

4. Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 cập nhật Tải về

5. BB + Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Tải về

III. Năm 2019

1. Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Tải về

2Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai mã chứng khoán LWS công bố thông tin thay đổi ngày chốt danh sách tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Tải về

3. Thông báo số 08/CV-ĐKKD ngày 09/4/2019 của Phòng ĐKKD - Sở KH&ĐT tỉnh Lào Cai về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai Tải về

4. Thông báo mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tải về

5. BB + Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Tải về

IV. Năm 2020

1. Thông báo số 10/CV-ĐKKD ngày 16/4/2020của Phòng ĐKKD - Sở KH&ĐT tỉnh Lào Cai về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai Tải về

2. Thông báo mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tải về

3. BB + Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Tải về

4. Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai công bố thông tin đính chính Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Tải về

V. Năm 2021:

1. Thông báo mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tải về

2. Cập nhật Dự thảo Điều lệ sửa đổi 2021 Tải về

3. BB + Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Tải về

Tin liên quan

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG                             

 

 

 

 

 

  

   

          

Hướng dẫn Khách hàng Thanh toán Tiền nước qua App Ngân hàng BIDV
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 242
  • Trong tuần: 2,649
  • Tất cả: 239,539
Đăng nhập