Tue,15-06-2021
Công ty Cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai trân trọng thông báo tới Qúy khách hàng, kể từ ngày 02/11/2020 công ty tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai - Địa chỉ: tầng 1 Tòa nhà Trung tâm thông tin du lịch (giữa Khối VI và Khối VII).
Thời tiết
Thống kê truy cập
Số lượng truy cập : 420754
Số mục tin tức : 7
Tổng số bài viết : 31
Liên kết
Kết quả kiểm tra chất lượng nước
Số văn bản
Nội dung
Cấp ban hành
Ngày ban hành
Tải về
Số 844/XNMN-TNCLN-CNLC
Phiếu Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước huyện Simacai đợt 1 tháng 9/2019
Công ty CP cấp nước tỉnh LC - Phòng TNCLN
19/9/2019
Tải về
Số 861/XNMN-TNCLN-CNLC
Phiếu kết quả kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước huyện Mường Khương đợt 1 tháng 9/2019
Công ty CP cấp nước tỉnh LC - Phòng TNCLN
19/9/2019
Tải về
Số 315/CPCN - TNCLN
Bảng công bố thông tin nội kiểm chất lượng nước thành phẩm đợt 3 tháng 8/2019
Công ty Cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai
29/8/2019
Tải về
Số 806/XNMN-TNCLN-CNLC
Phiếu kết quả kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước số 2 đợt 3 tháng 8/2019
Công ty CP cấp nước tỉnh LC - Phòng TNCLN
29/8/2019
Tải về
Số 809/XNMN-TNCLN-CNLC
phiếu kết quả kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước số 1 đợt 3 tháng 8/2019
Công ty CP cấp nước tỉnh LC - Phòng TNCLN
29/8/2019
Tải về
Số 817/XNMN-TNCLN-CNLC
Phiếu kết quả kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước huyện Sa Pa đợt 3 tháng 8/2019
Công ty CP cấp nước tỉnh LC - Phòng TNCLN
29/8/2019
Tải về
Số 814/XNMN-TNCLN-CNLC
Phiếu kết quả kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước huyện Mường Khương đợt 3 tháng 8/2019
Công ty CP cấp nước tỉnh LC - Phòng TNCLN
29/8/2019
Tải về
Số 820/XNMN-TNCLN-CNLC
Phiếu kết quả kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước huyện Bát Xát đợt 3 tháng 8/2019
Công ty CP cấp nước tỉnh LC - Phòng TNCLN
29/8/2019
Tải về
Số 829/XNMN-TNCLN-CNLC
Phiếu kết quả kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước huyện Bắc Hà đợt 3 tháng 8/2019
Công ty CP cấp nước tỉnh LC - Phòng TNCLN
29/8/2019
Tải về
Số 826/XNMN-TNCLN-CNLC
Phiếu kết quả kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước huyện Bảo Yên đợt 3 tháng 8/2019
Công ty CP cấp nước tỉnh LC - Phòng TNCLN
29/8/2019
Tải về
Số 823/XNMN-TNCLN-CNLC
Phiếu kết quả kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước huyện Bảo Thắng đợt 3 tháng 8/2019
Công ty CP cấp nước tỉnh LC - Phòng TNCLN
29/8/2019
Tải về
Số 835/XNMN-TNCLN-CNLC
Phiếu kết quả kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước KCN Tằng Lỏong đợt 3 tháng 8/2019
Công ty CP cấp nước tỉnh LC - Phòng TNCLN
29/8/2019
Tải về
Số 832/XNMN-TNCLN-CNLC
Phiếu Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước huyện Simacai đợt 3 tháng 8/2019
Công ty CP cấp nước tỉnh LC - Phòng TNCLN
29/8/2019
Tải về
Số 838/XNMN-TNCLN-CNLC
Phiếu kết quả kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước huyện Văn Bàn đợt 3 tháng 8/2019
Công ty CP cấp nước tỉnh LC - Phòng TNCLN
29/8/2019
Tải về
Số 307/CPCN - TNCLN
Bảng công bố thông tin nội kiểm chất lượng nước thành phẩm đợt 2 tháng 8/2019
Công ty Cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai
23/8/2019
Tải về
Số 785/XNMN-TNCLN-CNLC
Phiếu kết quả kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước số 2 đợt 2 tháng 8/2019
Công ty CP cấp nước tỉnh LC - Phòng TNCLN
22/8/2019
Tải về
Số 790/XNMN-TNCLN-CNLC
phiếu kết quả kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước số 1 đợt 2 tháng 8/2019
Công ty CP cấp nước tỉnh LC - Phòng TNCLN
22/8/2019
Tải về
Số 782/XNMN-TNCLN-CNLC
Phiếu kết quả kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước huyện Bát Xát đợt 2 tháng 8/2019
Công ty CP cấp nước tỉnh LC - Phòng TNCLN
22/8/2019
Tải về
Số 776/XNMN-TNCLN-CNLC
Phiếu kết quả kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước huyện Bảo Thắng đợt 2 tháng 8/2019
Công ty CP cấp nước tỉnh LC - Phòng TNCLN
22/8/2019
Tải về
Số 773/XNMN-TNCLN-CNLC
Phiếu kết quả kiểm nghiệm mẫu nước Chi nhánh cấp nước huyện Bảo Yên đợt 2 tháng 8/2019
Công ty CP cấp nước tỉnh LC - Phòng TNCLN
22/8/2019
Tải về

Trang 13/40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TỈNH LÀO CAI

LAO CAI WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: 037 Nguyễn Huệ - phường Lào Cai - TP Lào Cai - tỉnh Lào Cai

Telex: (0214) 3830224           Fax: (0214) 3830224

E-Mail: lawasucolaocai@gmail.com