Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Số ký hiệu văn bản QCCT
Ngày ban hành 15/04/2021
Ngày hiệu lực 15/04/2021
Trích yếu nội dung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Công ty
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Quy_che_noi_bo_ve_quan_tri_cong_ty_20210416092355305300.pdf